ח'ךבת (א־)לטאט»ן 166141

חורבת יישוב מן התקופות הפרסית והביזנטית בהר יהודה , כ 5 ק '' מ מדרום מערב לראמאללה , מדרום לביתוניא . נזכר במפת מידכא : טו אנטון ( התשיעית . ( במקום שרידי מיבנה גדול , שרידי קירות וגדרות אבן , ברכה ושוקת עגולה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור