ח'ךבת (א־)ל1זה 03ו55ו

כפר ערבי קטן בהר יהודה , כ 5 ק " מ ממערב לחברון . נבנה על חורבות יישוב מן התקופות הרומית והביזנטית . במקום שרידי מיבנים עתיקים ובית בד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור