חך3ת לבנין (ח'ו3ת תל אל-ביוה) 145116

תל גדול בשפלה , כ 6 ק " מ מצפון מזרח לבית גוברין . על התל יסודות מיבנים ושרידי בנייה , ביניהם משקוף מעוטר . על פי החרסים ושרידים אחרים היה המקום מיושב בתקופה הישראלית , בימי שיבת ציון , בימי החשמונאים , ומן התקופה הרומית ועד לכיבוש הערבי . סמוך לתל — מצד חכליל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור