חךבת כתף שבטה 118 035

חורבות מצודה ישראלית בנגב , על שלוחתה הצפונית של כתף שבטה , כ 4 ק '' מ מצפון מזרח לחורבות שבטה . נועדה לאבטח דרך עתיקה , שקישרה בין היישובים החקלאיים הרבים באיזור נחל לבן . צורת המצודה כמעט רבועה , בנויה אבנים גדולות , עם חדרי סוגרים . סמוך למצודה שרידי יישוב קטן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור