חךבת כרמת (אל-כךם) 185 216

חורבות יישוב קדום בעמק יזרעאל , על שלוחה צפונית של הר גלבוע ( גבעת יהונתן , ( כקילומטר מדרוס מזרח למעיין תרוד . על פי החרסים ושרידים אחרים שנמצאו במקום היה מיושב בכל תקופות האבן , בכל התקופות הכנעניות , ובתקופות הישראלית , הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור