ח'ךבת כךם אבו טבק 1874 1276

שרידי מיבנה מן התקופה הישראלית בבקעת הורקניה 14 , ק " מ מדרום מערב ליריחו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור