ח'ךבת כךיכור 153147

חורבה רומית ביזנטית בשפלה , בעמק אילון , כ 7 ק " מ מצפון למבוא תורון . במקום שרידי מיבנים , יסודות , בורות חצובים ואבני בניין עתיקות משולבות בגדרות אבן חדשות . אתר קרבות במלחמת העצמאות " ) משלט . ( " 318  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור