ח'ךבת כפר צזמ =) ס158126 <'

כפר נטוש בהר יהודה , בין בר גיורה למבוא ביתר . במקום שמדי יישוב צלבני , מקאם ותווי של דרך עתיקה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור