1זך3ת כפר עזיז (ח'ךבת אל־עזיז) 158093

חורבות יישוב בהר יהודה , כ 0 ו ק " מ מדרום לחברון , סמוך לכפר יטא . מקומו של היישוב היהודי כפר עזיז הנזכר בתלמוד . במקום שרידי מיבנים , רחובות , גתות , שרידי בנייה וחרסים מן התקופה הביזנטית . בקרבת מקום מערת קברים קדומה ולפניה מדרגות חצובות בסלע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור