ח'ךבת (אל־)כפיךה 160137

חורבה עתיקה בהריהודה , כ 2 ק " מ מצפון למעלה החמשה , על גדתו הצפונית של נחל כפירה . הסברה היא כי זהו מקומה של כפירה - אחת מארבע ערי ברית החווים , שמרכזה היה בגבעון ( יהושע ט , ' י " ז . ( במקום נתגלו שרידי חומת אבנים וכן חרסים מן התקופה הישראלית , הפרסית וההלניסטית . בסביבה נחשפו גם מערות קברים מימי מלכי יהודה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור