חךבת כסיף (ח'ךבת כסיפה) 155 073

חורבות "שוב רומי ביזנטי גדול בנגב הצפוני מזרח 5 ' , ו ק " מ ממערב לערד בצד הכביש אל באר שבע . במקום נמצאו שרידי כנסיות , רצפות פסיפס , מיבניס ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור