חךבת כנס (ח'ךבת אל-כנאאס,אל־כנאיס) 178 258

תל קדום בגליל התחתון , בקעת בית הכרם , ממערב לכרמיאל . על התל — שרידי כנסיה מן המאות ה 4 וה 6 ושרידי בנייה המעידים על "שוב המקום גם אחת הכיבוש הערבי . על מדתנו של התל נמצאו כלי צור מן התקופה הכלקוליתית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור