ח'ךבת (אל־)כיליה 183149

אתר יישוב קדום בדרום מזרח שומרון , כ 5 ק " מ ממזרח לכפר ךמון . מזוהה עם רימון הביזנטית . בחפירות שנערכו במקום נתגלה מבצר רומי שהיה למנזר בתקופה הביזנטית . במורדות הואדי נתגלו מערות אחדות ( ששימשו כנראה משכן לנזירים מתבודדים , ( בור מים , טךסות חקלאיות ומדרגות חצובות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור