ח 'Tfrrךבת כופין 160114

חורבות יישוב עתיק בהר יהודה , כ 0 ו ק " מ מצפון לחברון , ממזרח לכפר בית אמר . במרכז — שרידי מיבנה גדול בנוי אבני גזית גדולות , כנראה מן התקופה הרומית . כן מצויים במקום מיבנים תת קרקעיים מקומרים מן התקופה הביזנטית . מסביב למיבנה - מערות קבורה מאותן תקופות ומן התקופה הכנענית התיכונה . על פי החרסים היה מיושב בתקופה הכנענית התיכונה ומן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הערבית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור