ח'רגת כגאר 166123

חורבות מבצר ושרידי מחנה צבא רומי מימי מרד ברכוכבא בהר יהודה 3 , ק " מ מדדום מערב לבית לחם , מצפון לכביש אל חברון . במקום - שרידי חומה מלבנית , המקיפה שטח של כ 5 דונם , ובתוכה שרידי מיבנים שונים . על פי החרסים היה המקום מיושב בימי שיבת ציון , בתקופה הרומית ובימי התלמוד ( התקופה הביזנטית . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור