חךבת יתיר (ח'ךבת עתיר) 151084

חורבת יישוב בדרום הר יהודה , כ 2 ו ק " מ מצפון מזרח לצומת שוקת . מקומה של יתיר המקראית — עיר כוהנים בנחלת יהודה ( יהושע ט " ו , מ " ח ; כ " א , י " ד , ( מולדתם של עירא וגרב , מגיבורי דוד ( שמואל ב ' , כ"ג , ל"רו . ( נזכרת באונומסטיקון של אוזביוס ומובאת במפת מידבא כמקום יישוב בתקופה הביזנטית . במקום שרידי מיבנים , בורות , מערות , קברים , גת ושרידי בניית . ממזרח לחורבות - מיצפה יערות ואיזור ייעור של הקק '' ל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור