ח'ךבת (א־)טיבה 153107

תל יישוב קדום בהר יהודה , כ 7 ק"מ מצפון מערב לחברון . לפי אחת הסברות , מקומה של העיר "בית לעפרה " ( מיכה אי , י י . ( בתל שרידים מן התקופות הכנענית התיכונה והישראלית , מימי התלמוד ומימי הביניים . ליד התל — חורבה , באר ( ביר א טיבה , ( בורות רבים וחציבות מתקופות מאוחרות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור