זשיזךבת חשיף (וו'ךבת אל־חאסף) 112 074

שרידי מצד רומי בנגב הצפוני מערבי , כ 6 ק '' מ מדרום לעיירה אופקים . נמנה עם שרשרת מבצרי הגבול ( לימס . ( סביבם - שרידי יישוב מאותה תקופה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור