חךבת חצצה 134034

תחנת דרכים רומית ביזנטית בהר הנגב , כ 5 ק " מ מצפוךמזרח לשדה בוקר , בצד הכביש אל ירוחם . כללה שני אגפים צמודים שלכל אחד מהם היה חדר כניסה נפרד , חצר מרכזית , וסביב החצר — אולמים וחדרים . אחדים מן החדרים מרוצפים לוחות אבן . באחד החדרים נמצא בור מים מטויח , ובאחד מחדרי הכניסה נמצא אגן חצוב בגוש סלע גדול . בחפירות שנערכו במקום ( ו 97 ו ) נמצאו כלי חרס , נרות חרס מעוטרים , אבני ריחיים ואבני שחיקה . ממזרח לתחנה נתגלו חמישה בורות מים חצובים , ולאורך הנחל ( נחל הרועה ) נתגלו שרידי מדרגות קרקע לעיבוד חקלאי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור