חךבת חנות (ח'ךבת אל־חאן) 154124

חורבה של אכסניית דרכים בהר יהודה , בצד הכביש בר גיורה-צומת האלה , ליד המושב מטע . נבנתה בתקופה העותומנית , בצד הדרך הקדומה מבית לחם אל מישור החוף . ליד החורבה - ברכה לאגירת מים חצובה בסלע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור