ח'ךבת חמאד 155170

שרית חוה חקלאית מן התקופה הביזנטית במערב הר שומרון , כ וו ק '' מ מדרום מזרח לקלקיליה . במקום — קטעי קירות בנויים אבנים מסותתות על מדרונו של גיא קטן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור