חךבת חךשה (ח'ךבת עךאסה) 39 ל 170

חורבה מן התקופות הרומית והביזנטית בהר יהודה , כ 6 ק " מ מצפון לירושלים , כ 2 ק '' מ ממזרח לביר נבאלא . אולי מקומה של העיר חדשה שבה הביס יהודה המכבי את חילות ניקנור ( בקרב זה נהרג ניקנור עצמו ; חשמונאים א . ( 40 , 7 ' , במקום שרידי מגדל , ברכה גדולה , בורות , תעלות מים , קבר חצוב וקטע של רצפת פסיפס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור