ח'ךבת (אל(-חג' 118 039

חורבה בנגב הצפוני , כ 5 ק " מ מצפון מזרח לחורבות שבטה . במקום נמצאו חרסים מן התקופות ההלניסטית , הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור