ח'ךבת ג'ךדה 155150

חורבה ביזנטית בשפלה , כ 0 ו ק"מ מצפון למבוא חורון , ליד הכפר דיר קדיס . במקום שרית מיבנים שנבנו אבנים מסותתות וקירותיהם ניצבים עד לגובה של 1 . 5 מ . '  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור