חךבת גממה (ח'ךבת ג'מאמה) 120101

חורבות יישוב מן התקופות הרומית והביזנטית בשפלה הדרומית , ממערב לקיבוץ רוחמה . בחפירות שנערכו במקום נחשפו רצפת פסיפס צבעונית ומערכת אספקת מים לחוה חקלאית סמוכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור