חךבת גוב (ח'ךבת אל־ג'וף) 178 272

חורבת יישוב בגליל העליון , כ 4 . 5 ק " מ מצפון מזרח למעלות . במקום שרידי מגדל צלבני ושרית מיבנים , בורות , בתי בד ועוד שרידים מן התקופה הביזנטית . כן נמצאו במקום ארונות קבורה חצובים ובהם גולגלות ועצמות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור