115 חךבת גדורה (ח'ךבת גיךרי) 159 247

חורבת יישוב בעמק זבולון , כקילומטר מצפוךמערב לקרית אתא . אולי מקומה של העיר גדורה או גידורה , הנזכרת בתלמוד ובמדרשים . שכנה בצד "דרך הים " הקדומה . במקום שרידים המעידים על יישוב למן התקופה הרומית ועד לכיבוש הערבי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור