«. ח'ךבת ג'דור 158115

כפר ערבי קטן בהר יהודה , כ 2 ו ק '' מ מצפון לחברון , על הדרך שבין בית אמר לצוריף . סמוך לכפר — תל ובו שרידים מתקופות שונות , החל בתקופה הכנענית וכלה בתקופה הממלוכית . מקומה של גדור - עיר בנחלת שבט יהודה ( יהושע , ט"ו , נ '' וז . ( במקום נמצאו מערות קבורה ומערכת מחילות סתר מימי בר כוכבא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור