11וזךבת גדוךה (ח'ךבת ג'דידה) 189 213

חורבת יישוב גדול ומבוצר על הר הגלבוע , כ 2 . 5 ק"מ ממערב לבית אלפא . שכן ליד דרך רומית שעברה במקום . במקום יסודות של מיבנים וגלי אבנים מן התקופות הרומית והביזנטית . כלולה בשמורת הגלבוע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור