tr חךבת גבעית (ח'ךבת ג'בעית 18451598 (

חורבת יישוב במזרח הר שומרון , כ 8 ק '' מ מצפון לכוכב השחר , סמוך לדרךאלון . היה מיושב למן התקופה הכנענית הקדומה ועד לתקופה העותומנית . במקום - שרידי מיבנים , ביניהם מבנה כנסייה , בורות חצובים לאחסון ואולם תת קרקעי גדול , ובסמוך-קבר שיח . '  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור