ח'ךבת בית נושף 155142

חורבה רומית ביזנטית גדולה במערב הריהודה , כ 3 ק '' מ מצפוךמזרח למבוא חותן . במקום שרידי קידות ואבני בניין עתיקות ששולבו בגדרות אבן ובמדרגות חקלאיות מן התקופה החדשה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור