זהךת (אל(-מקטאוז 173106

שרידי מיבנים עתיקים במדבר יהודה 3 , ו ק '' מ ממזרח לחברון -.שרידי מיבנים מלבניים , בור מים ושרידי מיבנה עגול . על פי החרסים שנמצאו במקום היו מיבנים אלה בשימוש בתקופות הישראלית והרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור