180199 wros

כפר ערבי בצפון הר שומרון , כ 8 ק " מ מדרום מזרח לג'נין , בצד כביש טובאס-קבאטיא . תושביו כ , 2 , 300 רובם נוצרים ( זהו הכפר הנוצרי היחיד בצפון הר שומרון . ( במקום שרידי מיבנה צלבני בשם אל בובריה ( רפת פרים בצרפתית . ( סמוך לכפר נתגלה מתחם עגול ובתוכו אבן גדולה וחרסים מתחילת התקופה הישראלית ( מאה 12 לפני סה " נ . ( כן נתגלה פסל ברונזה בדמות פר , שגודלו כ 20 ס '' מ . לפי הסברה שימש המתחם כאתר פולחני ישראלי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור