).א־)זאויה 172197

כפר ערבי בצפון הר שומרון , כ 10 ק " מ מדרום מערב לג'נין . תושביו כ . 300 סמוך לו , בראש פיסגה , אתר קדוש למוסלמים - שיח' אבו שער .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור