191137 t

מושב עובדים במדבר יהודה , סמוך לכביש ירושלים-יריחו , כ 2 ק " מ מדרום ליריחו . משתייך לארגון יישובי האיחוד החקלאי . השם סמלי . הוקם ב . 1980 סמוך ליישוב נתגלתה מצודה מתקופת בית ראשון . תושביו כ 50 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור