150130 liunn

תחנת רכבת בין צומת שמשון לבית שמש . בעבר מושבה חקלאית , שנוסדה ב 1895 בידי עולים מבולגריה . אדמות המושבה נקנו מידי המיסיון האנגליקני בירושלים , אחרי כשלון היישוב המיסיונרי שהוקם כאן ב . 1883 המושבה נקראה הרטוב בעקבות שמו של הכפר הערבי הסמוך ערתוף . נהרסה במאורעות , 1929 הוקמה מחדש , פונתה במלחמת העצמאות ונהרסה שוב בית הערבים וכעבור זמן מה נכבשה מחדש בית צה '' ל . על הריסות המושבה הוקם המושב נחס ובית ספר האזורי "אבן העזר , " ועל חלק מאדמות המושבה הוקם איזור התעשייה של בית שמש . ראה נחם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור