173119 tin^n

הר במדבר יהודה , כ 6 ק " מ מדרום מזרוז לבית לחם , בצד הכביש בית לחם-זעתרה-חברון . גובהו 758 מ ' מעל פני הים . על שמו של הורדוס , שבנה מצודה בראש ההר והקים יישוב לרגליה , ולדברי יוסף בן מתתיהו שם גם הובא לקבורה . אחרי דיכוי המרד הגדול ברומי שימשה המצודה מקום מקלט ללוחמים שברחו מירושלים עד שנפלה גם היא כמצדה אחריה . גם בימי מרד בר כוכבא שימשה מצודה זו את המורדים . המצודה היתה מוחזקת גם בתקופה הביזנטית . בחפירות שנערכו באתר זה נחשפו שרידי המצודה . לרגלי ההר מצפון — "הרודיון תחתון : " שרידי ארמונות , מחסנים , היפודרום , ברכת מים וכן שרידי שתי כנסיות ביזנטיות , שבאחת מהן נתגלה פסיפס צבעוני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור