הראבאת (א־)סעיךאני 134 048

חורבת יישוב מן התקופה הביזנטית בנגב הצפוני , כ 5 ק"מ מדרום לצומת הנגב . לידה ברכת מים גדולה ולה פתח בסלע ומדרגות חצובות מאותה תקופה . בצד הברכה קשתות חצובות בסלע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור