הר ?)ז»פזן (תל אב/ אל-ח'נז»ר< 222 275

הר'געש כבוי ברמת הגולן , כ 4 ק"מ מצפון מזרח לכפר נפאח . ' גובהו 977 מ ' מעל פני הים . פירוש שמו בערבית — אבי החזיר , על שוס חזירי הבר הנפוצים באיזור זה . מקור שמו העברי מצמח שיפון ההרים הגדל עליו . לרגלי התל - גלעד לזכר 74 חללי חטיבת שריון שלחמו ונפלו ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים . כלול בשמירת הר ש 19 » ן . כ 3 . 5 מדרום מערב לשמורה , בגדה הדרומית של נחל משושים —שמורת שלילית שיפין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור