הר ש/מד//

איזור הררי גדול במרכז אר 7 ישראל . גבולותיו : עמק יזרעאל בצפון , בקעת נחל עירון בצפון מערב , שרון במערב , הר יהודה בדרום , בקעת הירדן במזרח . היה מיושב בתקופות קדומות ובירתו שכם נזכרת במכתבי תל אל עמרנה . אחרי כיבוש הארץ היה לנחלת שבט אפרים , ולכן נקרא גם הר אפרים . אחרי פילוג ממלכת שלמה היה למרכז ממלכת ישראל . ב 887 לפסה '' נ בנה המלך עמרי את העיר שומרון , שהיתה לבירת הממלכה הישראלית עד לחורבנה ב 721 לפסה '' נ . הכובש , סרגון מלך אשור , הגלה חלק גדול מן התושבים לאשור והביא במקומם עמים זרים , שבמרוצת הזמן הפכו ליחידה לאומית נפרדת - השומרונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור