הר ךפיד 159136

הר בפרוזדור ירושלים 2 , ק"מ מצפון מערב לאבו גוש . לידו שרית יישוב כפרי מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור