הרךמ1ן 114 990

הגבוה בהרי הנגב 1 , 035 ) מ ' מעל פני הים . ( בראשו טומולי מן התקופה הכנענית התיכונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור