הר ר1תם 157 048

הר בנגב , כ 7 ק " מ מדרום מזרח לדימונה . נקרא בערבית ג ' בל זליקה . במדרונו המזרחי שרידי מיבנים עתיקים מתקופות שונות : מיבנים עגולים מן התקופה הכנענית הקדומה , בניינים מרובעים מן התקופה הכנענית התיכונה , מגדל שמירה מרובע מן התקופה הישראלית , קבר חצוב מן התקופות הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור