הר פרס (תל פרס) 231263

הר געש כבוי ברמת הגולן , באיזור רפיד , סמוך לגבול סוריה . גובהו 929 מ ' מעל פני הים ובראשו לוע בקוטר 200 מ ' ובעומק 35 מ . ' במקום נתגלו קברים הלניסטיים — מן הבודדים שנמצאו בגולן מתקופה זו . כן נמצאו מעט חרסים המעידים על מקום יישוב בתקופות הכנעניות התיכונה והמאוחרת , בתקופה הישראלית , בימי המשנה והתלמוד ובתקופה העותומנית . כלול בשמורת הר פרס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור