הר יוסיפון (תל יוסף) 225 273

הר געש כבוי ברמת הגולן , כ 5 ק " מ ממזרח לכפר נפאח . ' גובהו 981 מ ' מעל פני הים . על שם "ספר יוסיפון" מאת יוסף בן מתתיהו . לידו מאגר מים לתפיסת מי הגשמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור