הר חוךשן 150 221

הר ברמת מנשה , כקילומטר אחד מדרום לבת שלמה . גובהו 78 ו מ ' מעל פני הים . מכוסה בחורש צפוף של אלון מצוי ואלון התבור . ממנו תצפית יפה לעבר הר כרמל ונחל דליה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור