הקמה,תל־אביב

איזור משרדי הממשלה ומשרדי הצבא בתל אביב . במקום זה עמדה לפנים המושבה הגרמנית שחנה ( נוסדה ב 870 ו , ( שהפכה מחנה הסגר לגרמנים במלחמת העולם השנייה ופונתה מתושביה בסיום המלחמה . אחרי כן היתה בסיס צבאי בריטי , עד שנכבשה בידי "ההגנה " במלחמת העצמאות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור