הקמה,ירושלים

איזור משכן הכנסת ומשרדי הממשלה בירושלים . משתרע על פני גבעה המכונה גבעת ר '' ם . שמה הרשמי : קרית בן גוריון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור