הפטוץה 14469106

גוש סלע טבעי בצורת פטריה בנחל תמנע אשר בערבה . לידו אתר קדום להפקת נחושת , שרידי מבנים ותנורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור