העוגן 143196

קיבוץ בעמק חפר , בקרבת כביש בית ליד-חדרה 7 , ק " מ מצפוך מזרח לנתניה . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי . המייסדים , עולים מצ ' כוסלובקיה , נתארגנו ב , 939 ו ובשלב הראשון התיישבו ליד כפר סבא . עלו למקום קבע ב . 1947 במרוצת הזמן נקלטו בקיבוץ עולים מאוסטריה , מהונגריה ומאיטליה . שטחו כ 3 , 000 דונם , תושביו כ . 580 ענפי חקלאות : רפת , לול , פרחים בחממות , גידולי שדה , מטעים וחוות דגי נוי . תעשייה : מפעל מוצרי פלסטיק ' 0 ע 1 גנפלסט . ( " סמוך לקיבוץ שרידי יישוב גדול מן התקופה הביזנטית ( שברי עמודים , שברי זכוכית וחרסים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור